Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.12.2020 – ta i bruk Suomi.fi-identifikationen

3.12.2020

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med TE-tjänsterna och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

Det har varit möjligt att logga in till TE-tjänsternas e-tjänster antingen med hjälp av Suomi.fi-identifikationen (t.ex. nätbankskoder) eller med Katso-koderna ( organisationsidentifikation, speciellt för företag). Man har också kunnat befullmäktiga andra användare att sköta sina ärenden med hjälp av dessa.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte, utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter.

Privatpersoner samt företag och sammanslutningar vars namnteckningsrätt kan utredas i handelsregistret eller föreningsregistret kan ta Suomi.fi-fullmakter i bruk på egen hand genast.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har samlat länkar till de mest väsentliga anvisningarna  på sina webbsidor.

Ytterligare information