Webbinarium: Coronaårets mellanbokslut 16.12.

8.1.2020

Schackpjäser

Det gångna året har varit exceptionellt. Hur kan man summera året sett ur näringslivets synvinkel? Vilka ärenden kommer att prägla det kommande året 2021?

Kom och lyssna på sakkunnigas anföranden, där situationen granskas ur såväl små och medelstort företags, arbetsgivarföretagens som sysselsättningens synvinkel.

Webbinariets program 16.12. kl.12-13.30

  • Lägesbild över coronakrisens inverkan och förvaltningsområdets serviceförmåga (utvecklingsdirektör Tiina Tikka, arbets- och näringsministeriet)
  • Arbetsgivarföretagens lägesbild coronaåret 2020 (ledande sakkunnig Jari Huovinen, Finlands Näringsliv EK)
  • Små och medelstora företags framtidsutsikter under coronans andra våg (nationalekonom Petri Malinen, Företagarna i Finland)

Webbinariet riktar sig bl.a. till företagsrådgivare, näringslivssakkunniga, rådgivare som är experter på företagens ekonomi och företagsfaddrar. Webbinariet ordnas i samarbete med Företagarna i Finland och arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter.

Läs mer och anmäl dig