I november fanns det 314 500 arbetslösa arbetssökande, det är 86 000 fler än ett år tidigare

22.12.2020

Oktobers sysselsättningsöversikt.

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 86 000 fler än ett år tidigare.
  • Från oktober ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 800.

Permitterade

  • I slutet av november fanns det i hela landet 76 400 permitterade, vilket är 55 700 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Från oktober ökade antalet permitterade på heltid med 800.

Långtidsarbetslösa

  • Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 85 300. Detta är 24 200 fler än ett år tidigare.

Lediga jobb

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 49 400 nya lediga jobb, dvs. 7 200 färre än i november i fjol.
  • Allt som allt fanns det i november 91 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 19 500 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden

  • Arbetslöshetsgraden var 6,9 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Ytterligare information