Det virtuella rekryteringsevenemanget Finland Works 11.2.2021

13.1.2021

Finland Works erbjuder en smidig och effektiv kanal för rekrytering -ta del i det populära online-evenemanget torsdagen den 11.2.2021 kl. 11-17.

Antalet virtuella rekryteringsevenemang har ökat markant och allt fler rekryteringar görs på distans. Finland Works är ett virtuellt rekryteringsevenemang som omfattar hela Europa och där arbetsgivare från olika branscher och professionella arbetssökande har en möjlighet att finna varandra snabbt och smidigt.

Det är lätt, avgiftsfritt och miljövänligt att delta i evenemanget – reservera din plats! Arbetsgivare och arbetssökande kan anmäla sig till evenemanget genom att registera sig på den engelskspråkiga webbplatsen European Job Days:

Evenemanget arrangeras av EURES-arbetsförmedlingsnätverket i samarbete med projektet Arbetskraftens rörlighet i Europa.

Mer info på TE-tjänsternas sida:

Du kan också be om ytterligare information via e-post på adressen eojd@te-toimisto.fi.