Aktuellt

Mars

14.03.2018 Vårens utsikter i branscherna: Tillväxt kan väntas i alla branscher
06.03.2018 Det nationella inkomstregistret tas i bruk år 2019
05.03.2018 Turismdeal ska underlätta matchning av jobb och arbetstagare
01.03.2018 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!

Februari

27.02.2018 Arbetsmarknadstorgets Söktjänst är publicerad - platsannonserna överförs till tjänsten något försenat
20.02.2018 Sysselsättningsöversikten för januari: 16 000 fler nya lediga jobb än i fjol
15.02.2018 Företagsbarometern: Konjunkturläget bra, men problem med tillgången på arbetskraft
15.02.2018 Chatten vid Yritys-Suomis telefontjänst besvarar frågor mellan kl. 9-16
08.02.2018 Arbetslivsbarometern 2017: Elektroniska verktyg, sociala medier och distansarbete blir allt vanligare
08.02.2018 Testversionen av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst öppnas 27.2.2018 – kom med utvecklingsförslag!

Januari

26.01.2018 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2018
25.01.2018 Sysselsättningsöversikten för december: 63 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
25.01.2018 Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna
23.01.2018 Arbetsgruppp: Problem med samordning av efterfrågan och utbud på arbetskraft
22.01.2018 På FPA:s webbplats hittar du svar på vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa
19.01.2018 Jobs Without Borders - ett rekryevenemang där europeiska arbetsgivare och arbetssökande möts på webben den 7-8.2.2018
17.01.2018 FöretagsFinlands telefontjänst har öppnat en chatt på te-palvelut.fi
11.01.2018 Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet har inletts
10.01.2018 Modellen för jobbsökning på eget initiativ är ingen ny aktiv modell
09.01.2018 Det har förekommit ett tekniskt fel i försändelserna av TE-byråernas kundbrev under tiden 2-5.1.2018. Kundtjänsten beaktar inom en rimlig tidsperiod förseningarna som förorsakats av felet.
09.01.2018 Företagssidorna på Suomi.fi ersätter webbplatsen Yrityssuomi.fi
04.01.2018 Stöd till arbetslösa för att starta företagsverksamhet och för regional mobilitet