Aktuellt

April

01.04.2020 Lagändring utökar permitterades rätt till arbetslöshetsförmån och försnabbar processen att söka och erhålla arbetslöshetsförmån

Mars

31.03.2020 Omställningsskydds-chatbot på finska hjälper i permitterings- och uppsägningssituationer
31.03.2020 Tiden för meddelande om permittering och samarbetsförhandlingarnas längd förkortas temporärt
27.03.2020 På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd
26.03.2020 Arbetsgivare är skyldiga att meddela arbets- och näringsbyrån när minst tio arbetstagare sägs upp
25.03.2020 Regeringen underlättar frilansarnas och ensamföretagarnas möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform
25.03.2020 Permittering steg för steg – en anvisningsvideo för arbetsgivaren
24.03.2020 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i februari
23.03.2020 TE-byråerna betjänar i samband med omställningar i företagen
20.03.2020 FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter
18.03.2020 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!
17.03.2020 Det är för tillfället kö i våra telefontjänster
17.03.2020 FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen ger råd åt företag som har betalningssvårigheter
16.03.2020 Vi följer THL:s och RFV:s anvisningar i vår kundservice precis som man gör på andra håll för tillfället. Du följer väl aktivt med myndigheternas meddelanden gällande coronaviruset.
16.03.2020 Gör så här om du blir permitterad
10.03.2020 Rekryteringsevenemanget Finland-Norway-Sweden Day arrangeras på webben 11.3.
10.03.2020 TE-byråernas karriärvägledningstjänster har en betydande roll i samband med övergångar mellan arbete och utbildning

Februari

27.02.2020 TE-tjänsterna går över till elektroniskt informationsutbyte i internationella förmånsärenden
25.02.2020 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i januari
20.02.2020 Arbetsgivare: Anmäl också frivilliga uppgifter till inkomstregistret
18.02.2020 Nu är det dags att söka sommarjobb
05.02.2020 Så här undviker du trafiktopparna i telefonservicen
03.02.2020 Välkommen att testa den finskspråkiga chatten i utbildningsfrågor

Januari

30.01.2020 Även fackförbunden kan ansöka om lönegaranti elektroniskt
30.01.2020 Sysselsättningsanslag för 2020 tilldelades NTM-centralerna
29.01.2020 Det resultatinriktade pilotprojektet som siktade på sysselsättning och utbildning av unga har slutat med gott resultat
24.01.2020 Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december
21.01.2020 Info om arbetslöshetsskyddet i arbetslöshetskassornas nya förmånsbroschyr
20.01.2020 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2020
17.01.2020 Beredningen av regeringens sysselsättningsåtgärder framskrider enligt planerna