Så sköter du ärenden med oss

Du kan sköta dina ärenden med oss på webben, per telefon och genom att besöka arbets- och näringsbyrån. För mötet med en sakkunnig och eventuella intervjuer reserveras en tid för dig.

Ärenden som gäller din jobbsökning uträttar du lätt på följande sätt.

På webben

 • Inled jobbsökningen på webben. Via webbtjänsten Mina e-tjänster uträttar du också många andra ärenden, när det passar bäst för dig.
 • Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat som du får av din telefonoperatör eller med ditt elektroniska identitetskort.

Per telefon

 • När arbets- och näringstjänsterna ringer dig, har detta oftast avtalats med dig i förväg. Telefonsamtalet kommer från ett nummer som börjar på 0295.
 • Ring till telefonservicen när du behöver hjälp med att använda webbtjänster eller information om arbets- och näringstjänsterna.
  TE-telefonservice

På arbets- och näringsbyrån

 • Du behöver besöka arbets- och näringsbyrån allt mer sällan. Du avtalar ofta om besöket i förväg och det bokas tid för ett samtal
 • Du kan besöka arbets- och näringsbyrån utan tidsbokning till exempel i följande situationer:
  - Du vill använda en självbetjäningsterminal.
  - Du vill träffa arbetsgivare vid rekryteringsevenemang.
  - Du inleder din jobbsökning, om du av någon anledning inte kan göra det på webben.
 • Arbets- och näringsbyråerna har öppet vardagar kl. 9–16. Vissa av arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen kan ha öppet bara några dagar i veckan eller vid andra tidpunkter. Kolla hur TE-byråns verksamhetsställen inom din egna region har öppet:
  Lokala arbets- och näringstjänster
 • När du besöker TE-byrån, ta med legitimation: körkort, fotoförsett FPA-kort eller pass.

På samservicekontor

 • Utöver arbets- och näringstjänsternas verksamhetsställen kan du uträtta ärenden på samservicekontor. Där kan du använda våra webbtjänster och får instruktioner om hur de används.
 • Kolla på din egna TE-byrås webbplats var närmaste samservicekontor finns:
  Kontaktuppgifter

Per post

 • Du kan skicka handlingar som vi behöver per post, när vi utreder ditt ärende.
 • Kontrollera postadressen för TE-byrån inom din egen region:
  Lokala arbets- och näringstjänster

Per e-post

 • Kundrelationen till Arbets- och näringsbyrån är sekretessbelagd information. Därför svarar vi med e-post endast på frågor av allmän natur. 
 • Vid behov kan Arbets- och näringsbyrån svara med krypterad e-post i frågor som gäller kundrelationen.

 

 

Köa inte i onödan. Sköt ditt ärende på webben!