Lokala TE-byråer

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

För utbudet av arbets- och näringstjänster ansvarar 15 regionala arbets- och näringsbyråer (TE-byråer) som har ca 120 verksamhetsställen. Byråerna informerar om kontaktuppgifter, öppettider och lokala tjänster på sina egna webbsidor.

Nyland

Egentliga Finland

Satakunta

Tavastland

Birkaland

Sydöstra Finland

Södra Savolax

Norra Savolax

Norra Karelen

Mellersta Finland

Södra Österbotten

Österbotten

Norra Österbotten

Kajanaland

Lappland

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet, AMS (ams.ax)