Media

 Om oss

Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) erbjuder avgiftsfria tjänster för arbetssökande som bor i Finland eller vill arbeta i Finland.

Arbets- och näringstjänster produceras av arbets- och näringsbyråerna och servicecentren för arbetskraft. Viktiga samarbetspartner för oss är bland annat

  • företag
  • regionala företagstjänster
  • läroanstalter
  • kommuner
  • aktörer inom den tredje sektorn.

Logotyp och visuell profil

Arbets- och näringstjänsternas materialbank: 

te.logodomain.com

I materialbanken finns det bl.a. olika versioner av logotyperna, grafiska anvisningar samt olika slag av modellbotten för förverkligandet av den visuella profilen samt för att användas i kommunikationssyfte.

Innan ibruktagandet av logotyperna lönar det sig att bekanta sig med de grafiska anvisningarna som finns i materialbanken ifall de inte är bekanta sedan tidigare.

I frågor som gäller förverkligandet och tillämpandet av den visuella profilen kan du vända dig till
viestintapalvelut.keha[a]ely-keskus.fi

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

För utbudet av arbets- och näringstjänster ansvarar 15 regionala arbets- och näringsbyråer (TE-byråer) som har ca 120 verksamhetsställen. Byråerna informerar om kontaktuppgifter, öppettider och lokala tjänster på sina egna webbsidor.

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

Aktuellt

Arbets- och näringstjänsternas nyheter

Så här syns vi på de sociala medierna

TE-tjänsterna på sociala medier