TE-tjänsterna på sociala medier

Informationen på de sociala medierna är i de flesta fall på finska.

Facebook

Europeiskt arbetsförmedling, EURES Finland

Twitter

@tepalvelutfi

Arbets- och näringsministeriet

LinkedIn

TE-palvelut - Employment and Economic Development Office

Europeisk arbetsförmedling EURES

YouTube

TE-tjänster

TEMvideot

Europeisk arbetsförmedling EURES 

Bloggar

Suotuisa suunta (TE-tjänsternas riksomfattande karriärvägledning)

Följ din egen regions konton på sociala medier

TE-byråerna på sociala medier