Kund hos arbets- och näringstjänsterna

Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) erbjuder avgiftsfria tjänster för arbetssökande som bor i Finland eller vill arbeta i Finland.

Arbets- och näringstjänster produceras av arbets- och näringsbyråerna och servicecentren för arbetskraft. Viktiga samarbetspartner för oss är bland annat

 • företag
 • regionala företagstjänster
 • läroanstalter
 • kommuner
 • aktörer inom den tredje sektorn.

Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

När du anmäler dig som arbetslös arbetssökande, bedömer vi din situation enligt de uppgifter du gett.  Om din situation kräver personlig service av en sakkunnig, intervjuar vi dig inom två veckor från det att din jobbsökning börjat och vi utarbetar med dig en sysselsättningsplan eller en ersättande plan (en aktiverings-, integrations- eller branschövergripande sysselsättningsplan). Om din arbetslöshet fortsätter intervjuar vi dig var tredje månad för att se över din sysselsättningsplan.

Arbets- och näringsbyrån kan ordna en personlig intervju ansikte mot ansikte, per telefon eller på distans. Dessutom kan intervjuerna genomföras i ungdomarnas Navigatorn-servicepunkter, där det finns tjänstemän från Arbets- och näringsservicen samt i de regionala försöken för företagstjänster som kommunen ordnar.

Arbets- och näringsbyråernas kundservice hjälper dig vid tre olika servicelinjer:

 • arbetsförmedlings- och företagstjänster
 • tjänster för kompetensutveckling
 • tjänster för stödd sysselsättning.

Av en sakkunnig från den linje som motsvarar din situation får du sådan service som bäst lämpar sig för dina behov.  

Arbetsförmedlings- och företagstjänsterna ger hjälp, när du har arbetserfarenhet, tillräcklig yrkeskompetens och söker arbete som motsvarar din arbetserfarenhet i Finland eller i EU-länder.

Det kan hända att du behöver

 • råd för jobbsökningen
 • hjälp med att starta företag
 • stöd för att klarlägga din yrkesskicklighet och kompetens

Tjänsterna för kompetensutveckling ger dig information, när du behöver ytterligare utbildning och mer kompetens för att du ska kunna få sysselsättning. Linjen ger också hjälp, när du har planer på att byta yrke eller bransch.

Det kan hända att du behöver

 • yrkes- och karriärvägledning
 • yrkesutbildning
 • lönesubventionerat arbete
 • utbildnings- eller arbetsprövning eller karriärträning

Tjänsterna för stödd sysselsättning ger hjälp, när du utöver arbets- och näringstjänsterna behöver till exempel hälsovårdstjänster. Du får individuellt stöd för att hantera kraven eller spelreglerna i arbetslivet eller för att kunna agera i en arbetsgemenskap.

Det kan hända att du behöver

 • tjänster av arbetstränare
 • arbetsprövning
 • lönesubventionerat arbete
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.