Så här inleder du din jobbsökning

Om du är finsk eller EU-/EES-medborgare och har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort:

 1. Anmäl dig som arbetssökande i Mina e-tjänster. Du får ett meddelande om mottagande, där du ser de uppgifter du skickat, giltighetstiden för din jobbsökning och anvisningar för hur du ska gå tillväga.
  Mina e-tjänster

  Om du håller på att bli arbetslös, blir permitterad eller får förkortad arbetsvecka, läs också:
  Om du blir arbetslös

 2. Om du är finsk medborgare och inte vet om några förändringar i din jobbsökningssituation inom 3 månader, hänvisas du till bedömningen av servicebehovet på webben. Besvara den omgående eller senast inom 2 vardagar för att din jobbsökning inte ska avbrytas. Vi bedömer ditt individuella servicebehov utgående från dina svar, faktorer som förutser sysselsättningsmöjligheterna och den arbetsmarknadsinformation vi har tillgång till.
  Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

  Medborgare i andra EU- och EES-länder: arbets- och näringsbyrån bokar en tid för dig för att bedöma servicebehovet.

 3. Utgående från bedömningen av servicebehovet utarbetar du en sysselsättningsplan tillsammans med arbets- och näringsbyrån.
  Sysselsättningsplan

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort eller är finsk eller EU-/EES-medborgare:

 1. Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån:

  Om du har varit kund förut kan du anmäla dig på telefonservicen. Om du inte är EU-/EES-medborgare, ska ditt uppehållstillstånd vara i kraft för att du ska kunna anmäla dig via telefonservicen.
  Telefonservice för personkunder

  Om du är ny arbetssökande, gör ett personligt besök på arbets- och näringsbyrån.
  Lokala TE-byråer

 2. Man bokar en tid för dig för bedömningen av servicebehovet.
  Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

 3. Utgående från bedömningen av servicebehovet utarbetar du en sysselsättningsplan tillsammans med arbets- och näringsbyrån.
  Sysselsättningsplan