TE-telefonservice

Vi samlar in respons om vår service av slumpmässigt utvalda kunder som ringer till TE- och FöretagsFinlands-telefontjänster.

Efter samtalet skickar vi en kort enkät som består av två frågor. Det är lätt och avgiftsfritt för kunden att svara på enkäten.

Enligt den enkät som gjordes hösten 2019 gav kunderna (antalet svar 9719) det allmänna vitsordet 8,5 (skalan 0-10), NPS-värdet 63, för vår service. Resultaten utnyttjas i utvecklandet av servicen.

Service för personkunder

Telefonservice för personkunder

Vägledning i karriärfrågor

Karriärvägledning (på finska)

Service för arbetsgivar- och företagskunder

Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder

Service på ryska

Telefonservice för personkunder på ryska

Vad kostar det att ringa?

Samtalsavgifter