TE-telefonservice

Via TE-tjänsternas telefonservice får du information om alla TE-tjänster samt vägledning i hur våra webbtjänster används. Beroende på hur ditt servicebehov ser ut, kan vi vägleda dej vidare.

Till ditt förfogande finns b.la. allmän telefonservice för personkunder. Därtill har vi skild telefonservice i frågor som berör utkomstskydd och frågor om utbildning. Dessutom kan du boka tid till en riksomfattande yrkesvalspsykolog för karriärvägledning per telefon eller via video (Observera att servicen endast finns på finska)

Arbetsgivare samt företagskunder betjänas av TE-byråernas egen telefonservice samt av FöretagsFinlands landsomfattande telefontjänst.

Telefonservicens kontaktuppgifter och mera information om servicen hittar du längre ner här på sidan.

Du kommer väl ihåg att webbtjänsterna är tillgängliga 24/7