Karriärvägledning

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas riksomfattande telefon- och videotjänst, där du kan få vägledning av en psykolog i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären. Vägledning ges utan tidsbeställning eller med tidsbeställning. Servicen finns endast på finska.

Läs mera om tjänsten på Uraohajus-sidan (på finska)

Tidsbokning

Boka tid för telefon- eller videovägledning med en psykolog.
Tidsbokning

Kontrollera de tekniska kraven för videovägledningen innan du bokar tid.

Distansservice via en videoförbindelse

Boka tid till arbets- och näringsbyråns psykolog via den egna TE-byrån

Mera info om hur du ska gå till väga för att boka tid hittar du på TE-byråernas egna sidor genom att klicka på Asioi meillä/Vår kundservice

Arbets- och näringsbyråer

Det går inte att reservera tid till TE-byrån via den riksomfattande karriärvägledningen.