Karriärvägledning

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas riksomfattande telefon- och videotjänst, där du kan få vägledning av en psykolog i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären. Vägledning ges utan tidsbeställning eller med tidsbeställning. Servicen finns endast på finska.

Läs mera om tjänsten på Uraohajus-sidan (på finska)

***********

OSB!

Vi utvecklar vår bokningsteknik. Tyvärr kan vi inte längre i mars erbjuda karriärvägledning med tidsbeställning. I april tar vi i bruk ett nytt bokningssystem och länken till detta system kommer då att finnas på den här sidan.

************

Boka tid till arbets- och näringsbyråns psykolog via den egna TE-byrån

Mera info om hur du ska gå till väga för att boka tid hittar du på TE-byråernas egna sidor genom att klicka på Asioi meillä/Vår kundservice

Arbets- och näringsbyråer

Det går inte att reservera tid till TE-byrån via den riksomfattande karriärvägledningen.