Telefonservice för personkunder

0295 025 510

mån-fre kl. 9.00–16.15

********

OBS! Vår e-post är för tillfället ur funktion. Vänligen ring vår telefonservice för personkunder 0295 025 510.

*******

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Mellan kl. 11–13 kan det vara rusning till telefontjänsten

När du ringer till oss får du alltid aktuell information om eventuella störningar i telefonservicen samt hur du ska gå till väga i så fall.

Vi betjänar våra kunder i den ordning som samtalen kommer. Ifall  kön är full, erbjuds du möjligheten att lämna ett ringbud. Ringbud kan lämnas mellan kl. 9-13.00.  Vi ringer upp dej, en gång, mellan kl. 13-16.15 från ett tel.nummer som börjar med 0295.

Du kommer väl ihåg att webbtjänsterna är tillgängliga 24/7