Sökresultat

Sökordet "OmställningsUtbildning" gav 5 träffar
Resultat 1-5/5
 • OmställningsUtbildning
  Genom OmställningsUtbildning kan företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Personalutveckling och omställningar
  • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
  • OmställningsUtbildning
 • Finansieringsandelar inom gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning
  Arbetsgivarens och arbets- och näringsförvaltningens finansieringsandelar fastställs enligt olika kriterier inom var och en av de tre utbildningsformerna samt inom jobbrotation.
  Position:
  • Startsida
  • Finansieringsandelar inom gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning
 • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
  Position:
  • Startsida
  • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
 • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Personalutveckling och omställningar
  • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
 • Permittering
  Med permittering avses att arbetsgivaren tillfälligt avbryter avtalsbaserat arbete och betalning av avtalsbaserad lön, medan anställningsförhållandet i övrigt består.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Personalutveckling och omställningar
  • Permittering