Sökresultat

Sökordet "PrecisionsUtbildning" gav 7 träffar
Resultat 1-7/7
 • PrecisionsUtbildning
  PrecisionsUtbildning är skräddarsydd utbildning för den nuvarande personalen i situationer där ett företags verksamhet eller den använda teknologin förändras.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Personalutveckling och omställningar
  • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
  • PrecisionsUtbildning
 • Finansieringsandelar inom gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning
  Arbetsgivarens och arbets- och näringsförvaltningens finansieringsandelar fastställs enligt olika kriterier inom var och en av de tre utbildningsformerna samt inom jobbrotation.
  Position:
  • Startsida
  • Finansieringsandelar inom gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning
 • Kombinerad RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning inom jobbrotation
  Jobbrotation är en utbildningsmodell där man i stället för en anställd som lämnar arbetsplatsen för att delta i tilläggsutbildning eller fortbildning utbildar en arbetslös arbetssökande antingen för att sköta samma eller andra arbetsuppgifter.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Hitta medarbetare
  • Sök medarbetare
  • RekryteringsUtbildning för företag
  • Kombinerad RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning inom jobbrotation
 • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
  Position:
  • Startsida
  • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
 • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Personalutveckling och omställningar
  • Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar
 • Permittering
  Med permittering avses att arbetsgivaren tillfälligt avbryter avtalsbaserat arbete och betalning av avtalsbaserad lön, medan anställningsförhållandet i övrigt består.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Personalutveckling och omställningar
  • Permittering
 • RekryteringsUtbildning för företag
  RekryteringsUtbildning är ett bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Hitta medarbetare
  • Sök medarbetare
  • RekryteringsUtbildning för företag