Sökresultat

Sökordet "arbetsprövning" gav 23 träffar
Resultat 1-23/23
 • Arbetsprövning - praxis och bestämmelser
  Syftet med arbetsprövning är att reda ut alternativ för yrkesvalet och karriären eller att stödja återinträde på arbetsmarknaden.
  Position:
  • Startsida
  • Arbetsprövning - praxis och bestämmelser
 • Erbjud en möjlighet till arbetsprövning
  Genom att erbjuda möjligheten till arbetsprövning kan du hjälpa unga i val av yrke eller vid kartläggande av kunskaperna hos dem som vill återvända till arbetsmarknaden.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Hitta medarbetare
  • Stöd för rekrytering
  • Erbjud en möjlighet till arbetsprövning
 • Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning
  Under arbetsprövningen kan du visa arbetsgivaren din kompetens och motivation.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Stöd för sysselsättning
  • Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning
 • TE-tjänster för personkunder under corona
  Position:
  • Startsida
  • TE-tjänster för personkunder under corona
 • Anmälan om frånvaro
  Position:
  • Startsida
  • Anmälan om frånvaro
 • Jobba eller utbilda dig med en arbetstränare
  En arbetstränare hjälper dig personligen att hitta en lämplig arbetsplats. Arbetstränaren hjälper dig att hitta dina kompetensområden och starka sidor på arbetsmarknaden.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Stöd för sysselsättning
  • Jobba eller utbilda dig med en arbetstränare
 • Försäkringsskydd medan tjänsten pågår
  Arbets- och näringsministeriets ansvarsförsäkring ersätter de person- och sakskador som en person som deltar i prövningar och träningar är ersättningsskyldig för i enlighet med skadeståndslagen.
  Position:
  • Startsida
  • Försäkringsskydd medan tjänsten pågår
 • Ungdomsgarantin
  Ungdomsgarantin innebär att TE-tjänsterna erbjuder den unga tjänster eller åtgärder senast inom tre månader från att jobbsökningen inleddes.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Unga
  • Ungdomsgarantin
 • Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
  Är du under 25 år gammal och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som ger yrkesfärdigheter? För dig gäller lite annorlunda regler för arbetslöshetsförmåner än för andra.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
  • Utkomstskydd
  • Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
 • Dataskydd och behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- och företagsservice
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
  • Vi behandlar dina uppgifter på följande sätt
  • Dataskydd och behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- och företagsservice
 • Hjälp av sakkunniga utgående från din situation
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
  • Så här inleder du din jobbsökning
  • Hjälp av sakkunniga utgående från din situation
 • Stöd för utbildnings- och karriärlösningar
  Hittar du inte relevant information om utbildningar eller yrken, eller vill du vara säker på att den håller streck? På den här sidan hittar du olika alternativ om du behöver hjälp.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Yrkesval och utbildning
  • Söker du yrke eller utbildning?
  • Stöd för utbildnings- och karriärlösningar
 • Sysselsättningsplan
  De tjänster som du behöver och de åtgärder som du kommit överens om antecknas i din sysselsättningsplan. I planen avtalar man om mål för jobbsökningen samt om åtgärder och tjänster.
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
  • Så här inleder du din jobbsökning
  • Sysselsättningsplan
 • Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket för sysselsättning
  Position:
  • Startsida
  • För arbetsgivare/företagare
  • Hitta medarbetare
  • Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket för sysselsättning
 • Tips för jobbsökning
  Jobbsökning kräver en aktiv insats och initiativtagande. Det lönar sig också att utveckla sin jobbsökningskompetens.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Tips för jobbsökning
 • Inledande kartläggning och integrationsplan
  Inledande kartläggning tillhandahålls på begäran av TE-byrån eller kommunen. Kartläggningen reder ut din situation och dina behov av olika tjänster.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Stöd för sysselsättning
  • Integrationstjänster för invandrare
  • Inledande kartläggning och integrationsplan
 • Utveckling av yrkeskompetens
  TE-byrån tillhandahåller också tjänster som utvecklar din yrkes-kompetens, ger dig ett nytt yrke eller introducerar dig i det finländska arbetslivet.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Stöd för sysselsättning
  • Integrationstjänster för invandrare
  • Utveckling av yrkeskompetens
 • Info om gruppansvars- och olycksfallsförsäkring inom TE-tjänster
  Position:
  • Startsida
  • Info om gruppansvars- och olycksfallsförsäkring inom TE-tjänster
 • TE-byrån hjälper
  Arbets- och näringstjänsterna ger dig sakkunnighjälp när du söker jobb eller funderar på karriärfrågor.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Unga
  • TE-byrån hjälper
 • Syftet med lönesubvention
  Syftet med lönesubventioner är att förbättra yrkeskompetens hos den som anställs med lönesubvention och främja dennes sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Stöd för sysselsättning
  • Få jobb med lönesubvention
  • Syftet med lönesubvention
 • Tjänster som främjar sysselsättningen och kostnadsersättning
  Arbets- och näringsbyråerna tillhandhåller mångsidiga tjänster som stöder sysselsättningen och yrkesutbildningen. Medan du deltar i service får du arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Stöd för sysselsättning
  • Tjänster som främjar sysselsättningen och kostnadsersättning
 • Projektansökan för sysselsättningspolitiskt understöd
  Position:
  • Startsida
  • Sysselsättningspolitiskt understöd
  • Projektansökan för sysselsättningspolitiskt understöd
 • Om du blir uppsagd - omställningsskydd
  Genom verksamhetsmodellen för omställningsskyddet får du stöd och hjälp om du blir uppsagd eller permitterad från jobbet. Håll fast vid dina rättigheter och uppfyll dina skyldigheter i exceptionella situationer i anställningsförhållandet.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
  • Om du blir uppsagd - omställningsskydd