Sökresultat

Sökordet "jobbsökning" gav 50 träffar
Resultat 1-25/50
 • Var hitta jobb?
  Det räcker inte bara med information om arbetsgivare och jobb. Tänk efter vad du kan och vilka starka sidor du har. Jobbsökning handlar om att marknadsföra sin kompetens.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Var hitta jobb?
 • Sociala medier som stöd för jobbsökning
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Tips för jobbsökning
  • Sociala medier som stöd för jobbsökning
 • Om du blir arbetslös
  Inled jobbsökningen senast den första dagen du är arbetslös. Det ska du också göra efter slutförd arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention. Du kan inleda jobbsökningen redan innan arbetslösheten börjar.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
 • Tips för jobbsökning
  Jobbsökning kräver en aktiv insats och initiativtagande. Det lönar sig också att utveckla sin jobbsökningskompetens.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Tips för jobbsökning
 • Så sköter du ärenden med oss
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
 • Sysselsättningsplan
  De tjänster som du behöver och de åtgärder som du kommit överens om antecknas i din sysselsättningsplan. I planen avtalar man om mål för jobbsökningen samt om åtgärder och tjänster.
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
  • Så här inleder du din jobbsökning
  • Sysselsättningsplan
 • Tjänster för arbetssökande – frågor och svar
  Frågor och svar om jobb och studier utomlands.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Jobb eller praktik utomlands
  • Tjänster för arbetssökande – frågor och svar
 • Tips för jobbsökning
  Jobbsökning kräver en aktiv insats och initiativtagande. Det lönar sig också att utveckla sin jobbsökningskompetens.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Tips för jobbsökning
 • Är du eller håller du på att bli klar med studierna?
  När du söker jobb lönar det sig inte att vara för kräsen. Undersök olika möjligheter fördomsfritt. Delta i olika slags evenemang och mässor. Vänd dig till proffs i din bransch.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Unga
  • Börja jobba
  • Är du eller håller du på att bli klar med studierna?
 • Rese- och logikostnader och rörlighetsunderstöd
  Arbets- och näringsbyrån kan ersätta kostnader för jobbsökning och sysselsättning.
  Position:
  • Startsida
  • Rese- och logikostnader och rörlighetsunderstöd
 • Arbets- och näringsbyrån hjälper
  Arbets- och näringstjänsterna ger dig sakkunnighjälp när du söker jobb eller funderar på karriärfrågor.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Unga
  • Arbets- och näringsbyrån hjälper
 • Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån
  Inled jobbsökningen senast den första dagen du är arbetslös. Det ska du också göra efter slutförd arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
  • Utkomstskydd
  • Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån
 • Hjälp av sakkunniga utgående från din situation
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
  • Så här inleder du din jobbsökning
  • Hjälp av sakkunniga utgående från din situation
 • Så här inleder du din jobbsökning
  Position:
  • Startsida
  • Sköt ärenden med oss
  • Så sköter du ärenden med oss
  • Så här inleder du din jobbsökning
 • Skriv jobbansökan och CV
  Bra jobbansökan och CV utformas alltid enligt det ledigförklarade jobbet. Försök skilja dig till din fördel.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Tips för jobbsökning
  • Skriv jobbansökan och CV
 • EURES - På jobb i Europa
  EURES är ett europeiskt arbetsförmedlingsnät, förkortningen kommer från orden European Employment Services. EURES betjänar jobbsökande som vill jobba inom EU- eller EES-området eller i Schweiz.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Jobb eller praktik utomlands
  • EURES - På jobb i Europa
 • Jobbsökning i Finland från EU/EES-land
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
  • Hitta jobb i Finland
  • Jobbsökning i Finland från EU/EES-land
 • Uträttande av ärende med fullmakt
  Personkunder kan med en fullmakt befullmäktiga en annan person att uträtta de ärenden som specificeras i fullmakten.
  Position:
  • Startsida
  • Uträttande av ärende med fullmakt
 • Arbetslöshetsförmån - för vem och på vilka villkor?
  För att du ska beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att du anmält dig på arbets- och näringsbyrån och att du söker arbete på heltid. Du ska också vara beredd på att ta emot erbjudna jobb och TE-byråns tjänster.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
  • Utkomstskydd
  • Arbetslöshetsförmån - för vem och på vilka villkor?
 • Omställningsskydd
  Genom verksamhetsmodellen för omställningsskyddet får du stöd och hjälp om du blir uppsagd eller permitterad från jobbet. Håll fast vid dina rättigheter och uppfyll dina skyldigheter i exceptionella situationer i anställningsförhållandet.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
  • Omställningsskydd
 • Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
  • Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter
 • Hitta jobb
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb
 • Om du blir arbetslös
  Inled jobbsökningen senast den första dagen du är arbetslös. Det ska du också göra efter slutförd arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention. Du kan inleda jobbsökningen redan innan arbetslösheten börjar.
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Om du blir arbetslös
 • Hitta jobb
  Position:
  • Startsida
  • För arbetssökande
  • Hitta jobb