Brexits konsekvenser för arbets- och näringslivet

15.10.2019

Förenade kungarikets eventuella avtalslösa utträde den 31.10.2019 ur Europeiska unionen påverkar bland annat arbetstillstånden för brittiska medborgare i Finland samt företagens näringstillstånd.

De brittiska medborgare som bor i Finland får fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera i Finland och har rätt till förmåner som gäller social trygghet till utgången av 2020, förutsatt att de har registrerat sin EU-uppehållsrätt innan avtalslös brexit träder i kraft.

Brexits inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen under tiden för jobbsökningsresor

Information om brexits konsekvenser inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och länkar till ytterligare information.

Följderna av ett avtalslöst brexit för arbets- och näringslivet 

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.

Brexit och utrikesministeriet

Information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Statsrådets kansli: Information om brexit

Tillbaka