Brexits konsekvenser för arbets- och näringslivet

15.10.2019, uppdaterad 3.3.2020

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleds en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen. Under övergångsperioden har Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har.

Genom utträdesavtalet säkerställs att finska medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i Finland har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i Storbritannien/EU-landet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan 1.1.2021.

För de personer som flyttar först efter den 31.12.2020 upphör den fria rörligheten, vilket innebär att EU-medborgares och brittiska medborgares inresa och rättigheter begränsas.

Brexit påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen under en jobbsökningsresa

Du kan söka jobb i ett annat EU-land under en period på tre månader. Under jobbsökningen kan du få inkomstrelaterad dagpenning.

Ifall du befinner dig i Storbritannien på jobbsökningsresa då Storbritanniens medlemskap i EU upphör utan avtal, upphör betalningen av förmånen från Finland i och med utträdet. Utbetalningen av förmånen kan fortsätta, då du anmäler dig som arbetssökande i Finland.

Om du hittar ett jobb i Storbritannien under din jobbsökningsresa, lönar det sig för dig att be om noggrannare instruktioner från din egen arbetslöshetskassa med tanke på fortsättningen.

Mer info i arbetslöshetskassornas samorganisations meddelande, tyj.fi (på finska)

Information om brexits konsekvenser inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 

Följderna av ett avtalslöst brexit för arbets- och näringslivet 

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.

Brexit och utrikesministeriet

Information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet.

Statsrådets kansli: Information om brexit

Information om brexits inverkan på Fpa:s  förmåner

Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

 

Tillbaka