Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande och aktuell information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Inkomstregistret tas i bruk i etapper fr.o.m. 1.1.2019. Tilläggsuppgifter om inkomstregistret och dess fördelar inkomstregistret.fi

Anmälning av löner och förmåner flyttas till inkomstregistret - de övriga deklarationskanalerna försvinner

Inkomstregistret förklarar och förtydligar arbetsgivarnas deklarationsskyldigheter. Framöver lämnas uppgifter om löner och förmåner till inkomstregistret, endast en gång i realtid i samband med löneutbetalningen. Skyldigheten att rapportera lönerna flerfaldigt försvinner och informationsförmedlingen och det manuella arbetet minskar. Uppgifterna i inkomstregistret kan användas av alla som behöver dem. De övriga kanalerna för anmälning används inte längre. Löner och övriga förvärvsinkomster som betalats 2018 och tidigare ska anmälas separat till varje myndighet såsom förut.

Anmälningen av uppgifter till inkomstregistret gäller alla som betalar ut löner, genast fr.o.m. 1.1.2019 och alla som betalar förmåner fr.o.m. 1.1.2020. Att börja använda inkomstregistret kräver åtgärder av alla som betalar ut löner och förmåner.

Observera att man under 2019 fortfarande anmäler lönekostnaderna för utbetalningsansökan av lönesubvention som vanligt

Meddelande till arbetsgivare - vid ansökan om utbetalning av lönesubvention meddelas löneuppgifter ännu under 2019 till UF-centret

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret från och med år 2019 (inkomstregistret.fi)

Kanaler för anmälan till inkomstregistret (inkomstregistret.fi)

Detaljerade anvisningar (inkomstregistret.fi)

Inkomstregistret: Anmälan av uppgifter - Inspelning och presentationsmateriel av ett webbseminarium (på finska) (YouTube)

Anmäl så heltäckande uppgifter som möjligt till inkomstregistret - arbetet efteråt minskar

När du även anmäler de kompletterande uppgifterna till inkomstregistret i samband med löneutbetalningen minskar det utredningsarbete som arbetsgivaren gör i efterskott. Kompletterande uppgifter är sådana som i nuläget ska lämnas på begäran. Dessa är t.ex. nödvändiga uppgifter för de användare som delar ut förmåner, som grund för beviljande eller betalning av förmån.

Obligatoriska uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret motsvaras av de uppgifter som lämnas på årsanmälan till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, olycksfallsförsäkrare och Arbetslöshetsförsäkringsfonden, vilka i nuläget lämnas utan separat begäran.

Genom att lämna omfattande uppgifter får arbetsgivaren enkelt på ett ställe de uppgifter som behövs för lönebesked och arbetsintyg.

Identifiering och fullmakter - fr.o.m. 8.8.2018!

Den elektroniska tjänsten Inkomstregistret använder suomi.fi- och katso- fullmakter. Inkomstregistret är en helt ny tjänst så det finns inga färdiga fullmakter för detta system. Företag och övriga organisationer bör ansöka om fullmakter för inkomstregistrets roller Anmälning av löneuppgifter eller Se på löneuppgifter. Man börjar ansöka om fullmakter 8.8.2018.

En användare av inkomstregistret behöver inte identifiera sig i suomi.fi eller Katso-tjänsten om hen anmäler löneuppgifter via det tekniska gränssnittet.

Identifiering i inkomstregistret

Inkomstregistrets e-tjänst

Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

Inkomstregistrets fullmaktskoder fastställer innehållet i fullmakten

Inkomstregistret: Identifiering och behörigheter - Inspelning och presentationsmateriel av ett webbseminarium (på finska)

Du använder väl redan den bekväma tjänsten Mina e-tjänster på nätet?

För att du i framtiden ska få mesta nyttan av inkomstregistret ska du börja använda Mina e-tjänster senast nu. Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare samlar ihop alla te-tjänster som är avsedda för att företag och arbetsgivare ska använda på nätet. Det är lätt att använda tjänster på nätet just då när det passar dej.

Presentationsvideo för företag och arbetsgivare Mina e-tjänster (YouTube)

Tillbaka