Störningar i telefon- och webbförbindelserna

Korta avbrott i Mina e-tjänster för personkunder tors. 22.3. kl. 6-7 och mån. 26.3. kl. 6.30-8.00

I Suomi.fi -tjänsterna, som utnyttjar befolkningsdatasystemet, kan förekomma korta störningar torsdagen den 22.3.2018 kl. 6-7 och måndagen den 26.3.2018 kl. 6.30-8.00. Detta kan leda till korta avbrott då du identifierar dig i tjänsten Mina e-tjänster för personkunder.

Vi beklagar det besvär störningarna eventuellt medför.

Publicerad 20.3.2018 kl. 12.15

**************************

Störningen över

Avbrott i Mina e-tjänster för personkunder och CV-netti tors. 15.3.2018 kl. 6.30-7.30

Mina e-tjänster för personkunder och CV-netti är ur funktion torsdagen den 15.3.mellan klockan 6.30 och 7.30.

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 14.3.2018 kl. 11.20

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 10.3.2018 med början kl. 6.30

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 10.3.mellan klockan 6.30 och 13.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

  • Mina e-tjänster för personkunder
  • E-tjänster för företag och arbetsgivare
  • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
  • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten
  • CV-netti
  • webbtjänsten Yrkesinfo

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 9.3.2018 kl. 11.00

**************************

Störningen över

Störningar i e-tjänster mån. 26.2.

Det förekommer störningar i TE-tjänsternas webbtjänster Mina e-tjänster för personkunder samt E-tjänster för företag och arbetsgivare. Problemet utreds som bäst.

Vi beklagar de olägenheter som störningarna medför.

Publicerad 26.2.2018 kl. 13.20

**************************

Störningen över

Störningar i Mina e-tjänster för personkunder samt i E-tjänster för företag och arbetsgivare mån. 12.2.

Det förekommer störningar i TE-tjänsternas webbtjänster Mina e-tjänster för personkunder samt E-tjänster för företag och arbetsgivare. Problemet utreds som bäst.

Vi beklagar de olägenheter som störningarna medför.
Publicerad 12.2.2018 kl. 12.40

**************************

 

 

Tillbaka