Störningar i telefon- och webbförbindelserna

TE-tjänsternas telefonservice, chat-tjänsten och Mina e-tjänster är ur bruk

TE-tjänsternas telefonservice är ur bruk. På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon.

Inloggningen i arbets- och näringstjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster för personkunder lyckas inte, eftersom det förkommer störningar i suomi.fi-identifikationen.

Felen utreds som bäst och vi informerar omedelbart då vi vet mera. Vi beklagar de olägenheter felen medför!

Publicerad 25.9.2018 kl. 12.56, uppdaterad 14.30

**************************

Felet åtgärdat

TE-tjänsternas och TE-byråernas telefonservice är ur bruk 3.9. – felet utreds

TE-tjänsternas och TE-byråernas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började måndagen 3.9. kl. 10.40.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon.

Problemet beror på en omfattande störning i webbtjänsterna. Felet utreds som bäst – vi beklagar de olägenheter det medför!

**************************

Felet åtgärdat

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lördagen 25.8.2018 mellan kl.7.00-13.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen 25.8.2018 mellan kl.7.00-13.00.

Av denna orsak är e-tjänster inte i bruk under denna tidpunkt.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

**************************

Felet åtgärdat

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lördagen 18.8.2018 mellan kl.6.00-15.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen 18.8.2018 mellan kl.6.00-15.00.

Av denna orsak är e-tjänster inte i bruk under denna tidpunkt.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

**************************

Felet åtgärdat

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster fredagen 10.8.2018 med början kl.6.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras fredagen 10.8.2018 mellan 6.00-7.30.

Av denna orsak är e-tjänster inte i bruk under denna tidpunkt.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

**************************

Felet åtgärdat

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster ons. 18.7.2018 kl. 6.15 - 6.45

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ca en halv timme ur bruk onsdagen den 18.7. klockan 6.15 - 6.45.

Under avbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
 • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten
 • CV-netti och CV-vakten

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 17.7.2018 kl.10.50

**************************

Felet åtgärdat

Gör så här om du inte lyckades få kontakt med TE-telefonservicen under störningen mån. 25.6.

26.6.2018

På grund av att datakommunikationsförbindelserna inte fungerade måndageftermiddag 25.6. uppstod det störningar i TE-tjänsternas telefonservice samt den finskspråkiga chatten.

Ifall du p.g.a. störningen i vår telefontjänst inte fått ditt ärende omskött, anger vi som kontaktdag, tidpunkten då du har ringt vår telefontjänst.

 • Avbryt inte samtalet förrän du är i kö, på det sättet ser vi i vårt system att du försökt ringa
 • Tag på nytt kontakt en annan dag och berätta när du försökt ringa

Publicerad 26.6.2018 kl.9.20

**************************

Felet åtgärdat, störningen över 19.6. kl. 12

Störningen över

TE-tjänsternas telefonservice ur bruk – felet utreds

TE-tjänsternas telefonservice är fortfarande ur bruk. Störningen började mån.18.6. och fortgår idag tis. 19.6.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon.

Problemet beror på en omfattande störning i webbtjänsterna. Felet utreds som bäst – vi beklagar de olägenheter som det medför!

Publicerad 19.6.2018 kl. 10.15

**************************

Störningen över

Avbrott i Mina e-tjänster för personkunder fre. 8.6.2018 kl. 5.45-7.00

Fredagen den 8.6. kl. 5.45, utförs en uppdatering som hänför sig till Suomi.fi-identifikation.

Uppdateringen orsakar ett avbrott i personkunders identifiering i tjänsten Mina e-tjänster. Avbrottet beräknas vara över kl. 7.00. Under avbrottet går det inte att logga in till Suomi.fi-identifikation.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 7.6.2018 kl. 9.15

**************************

Störningen över

Avbrott i Mina e-tjänster för personkunder tors. 7.6.2018 kl. 6.00-8.00

Torsdagen den 7.6. kl. 6.00, utförs en uppdatering som hänför sig till Suomi.fi-identifikation.

Uppdateringen orsakar ett avbrott i personkunders identifiering i tjänsten Mina e-tjänster. Avbrottet beräknas vara över kl. 8.00.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 5.5.2018 kl. 9.10

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster tors. 24.5.2018 mellan kl. 6.00 - 8.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk torsdagen den 24.5. mellan klockan 6.00 - 8.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 23.5.2018 kl. 15.00

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster fre. 18.5.2018 med början kl. 17.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk fredagen den 18.5. fr.o.m. klockan 17.00. Avbrottet beräknas vara över senast lördagen den 19.5. klockan 16.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
 • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten
 • CV-netti och CV-vakten

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av webbtjänsterna Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning. Uppgifterna i tjänsterna baserar sig på läget den 18.5.2018 klockan 17.00, eftersom uppgifterna inte uppdateras under avbrottet.

Eventuella störningar beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 17.5.2018 kl. 10.10

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster för personkunder ons. 16.5.2018 med början kl. 21.00

Det kan eventuellt förekomma avbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster onsdagen den 16.5. fr.o.m. kl. 21. Avbrottet borde vara över senast kl. 24. 

Under avbrottet kan det förekomma störningar i inloggningen till 

 • Mina e-tjänster för personkunder

Eventuella avbrott beror på underhåll av systemet, vilket påverkar inloggningen till Suomi.fi.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 16.5.2018 kl. 10.40

**************************

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 28.4.2018 med början kl. 6.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 28.4. mellan klockan 6.00 och 16.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Platsvakten och meddelandet

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 26.4.2018 kl. 16.15

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 7.4.2018 med början kl. 6.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 7.4. mellan klockan 6.00 och 14.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 5.4.2018 kl. 12.00

**************************

Störningen över

Korta avbrott i Mina e-tjänster för personkunder tors. 22.3. kl. 6-7 och mån. 26.3. kl. 6.30-8.00

I Suomi.fi -tjänsterna, som utnyttjar befolkningsdatasystemet, kan förekomma korta störningar torsdagen den 22.3.2018 kl. 6-7 och måndagen den 26.3.2018 kl. 6.30-8.00. Detta kan leda till korta avbrott då du identifierar dig i tjänsten Mina e-tjänster för personkunder.

Vi beklagar det besvär störningarna eventuellt medför.

Publicerad 20.3.2018 kl. 12.15

**************************

Störningen över

Avbrott i Mina e-tjänster för personkunder och CV-netti tors. 15.3.2018 kl. 6.30-7.30

Mina e-tjänster för personkunder och CV-netti är ur funktion torsdagen den 15.3.mellan klockan 6.30 och 7.30.

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 14.3.2018 kl. 11.20


 

 

Tillbaka