Störningar i telefon- och webbförbindelserna

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster fre. 18.5.2018 med början kl. 17.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk fredagen den 18.5. fr.o.m. klockan 17.00. Avbrottet beräknas vara över senast lördagen den 19.5. klockan 16.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
 • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten
 • CV-netti och CV-vakten

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av webbtjänsterna Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning. Uppgifterna i tjänsterna baserar sig på läget den 18.5.2018 klockan 17.00, eftersom uppgifterna inte uppdateras under avbrottet.

Eventuella störningar beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 17.5.2018 kl. 10.10

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster för personkunder ons. 16.5.2018 med början kl. 21.00

Det kan eventuellt förekomma avbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster onsdagen den 16.5. fr.o.m. kl. 21. Avbrottet borde vara över senast kl. 24. 

Under avbrottet kan det förekomma störningar i inloggningen till 

 • Mina e-tjänster för personkunder

Eventuella avbrott beror på underhåll av systemet, vilket påverkar inloggningen till Suomi.fi.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 16.5.2018 kl. 10.40

**************************

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 28.4.2018 med början kl. 6.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 28.4. mellan klockan 6.00 och 16.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Platsvakten och meddelandet

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 26.4.2018 kl. 16.15

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 7.4.2018 med början kl. 6.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 7.4. mellan klockan 6.00 och 14.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 5.4.2018 kl. 12.00

**************************

Störningen över

Korta avbrott i Mina e-tjänster för personkunder tors. 22.3. kl. 6-7 och mån. 26.3. kl. 6.30-8.00

I Suomi.fi -tjänsterna, som utnyttjar befolkningsdatasystemet, kan förekomma korta störningar torsdagen den 22.3.2018 kl. 6-7 och måndagen den 26.3.2018 kl. 6.30-8.00. Detta kan leda till korta avbrott då du identifierar dig i tjänsten Mina e-tjänster för personkunder.

Vi beklagar det besvär störningarna eventuellt medför.

Publicerad 20.3.2018 kl. 12.15

**************************

Störningen över

Avbrott i Mina e-tjänster för personkunder och CV-netti tors. 15.3.2018 kl. 6.30-7.30

Mina e-tjänster för personkunder och CV-netti är ur funktion torsdagen den 15.3.mellan klockan 6.30 och 7.30.

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 14.3.2018 kl. 11.20

**************************

Störningen över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 10.3.2018 med början kl. 6.30

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 10.3.mellan klockan 6.30 och 13.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
 • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten
 • CV-netti
 • webbtjänsten Yrkesinfo

Driftsavbrottet beror på tekniskt underhåll av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 9.3.2018 kl. 11.00

**************************

 

 

Tillbaka