Störningar i telefon- och webbförbindelserna

För närvarande förekommer det inga störningar i arbets- och näringstjänsternas telefon- eller mobilförbindelser.

***************************

Störningen över 19.6.2017 kl. 11.50

Telefonförbindelserna vid TE-byråerna och TE-telefonservicen fungerar inte mån 19.6.

Arbets- och näringsbyråernas och TE-telefonservicens  telefonförbindelser fungerar inte för närvarande. Nya ringare kommer inte längre in på telefonlinjerna.

Felet utreds som bäst och åtgärdas så snabbt som möjligt.

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.

Den riksomfattande webbplatsen te-tjanster.fi och E-tjänsterna fungerar normalt.

Publicerad 19.6.2017 kl 10.11

***************************

Störningen över 13.6.2017 kl. 12.40

Störningar i Katso-autentiseringen 13.6.2017

Det förkommer störningar i Katso-autentiseringen. Skatteförvaltningen utreder problemet.

Vi beklagar de olägenheter som störningen medför.

Skatteförvaltningens meddelande 13.6.2017

Publicerad 13.6.2017 kl. 12.20

*********************************

Störningen över 5.6.2017 kl. 16.56

Störningar i Katso-autentiseringen 5.6.2017

Det förkommer störningar i Katso-autentiseringen. Skatteförvaltningen utreder problemet.

Vi beklagar de olägenheter som störningen medför.

Skatteförvaltningens meddelande 5.6.2017

Publicerad 5.6.2017 kl. 16.13

*********************************

Störningen över 1.6.2017 kl. 12.11

Störning i  Suomi.fi –identifikationen 1.6.2017

Inloggningen i arbets- och näringstjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster för personkunder  fungerar inte för tillfället med Aktia bankens nätbankskoder, eftersom det förekommer störningar i Suomi.fi –identifikationen.

Publicerad 1.6.2017 kl. 12.08

Störningen över

*********************************

Serviceavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster på Kristi himmelsfärds dagen 25.5.2017

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion fr.o.m. torsdagen den 25.2.2017 kl. 6.00 på grund av ett serviceavbrott. Serviceavbrottet borde vara över ungefär kl. 12.00, möjligen redan tidigare.

Under serviceavbrottet fungerar inte:

  • Mina e-tjänster för personkunder
  • E-tjänster för företag och arbetsgivare
  • Lediga jobb -tjänsten
  • Aktuell arbetskraftsutbildning -tjänsten
  • Studeranderespons-tjänsten
  • AVO-yrkesvalsprogrammet

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar normalt under avbrottet. Likaså webbplatsen yrkesinfo.fi

Vi beklagar störningen.

Publicerad 23.5.2017

*********************************

Tillbaka