Störningar i telefon- och webbförbindelserna

Anmälan om Lediga jobb förflyttas inte automatiskt till EURES-portalen

Mellan TE-tjänsternas Lediga jobb-tjänst och EURES-portalen råder ett gränssnittproblem. På grund av problemet flyttas inte en anmälan om ett ledigt jobb, som anmälts till TE-tjänsterna och som man vill att ska synas inom EU- eller EES-området, automatiskt till EURES-portalen. Felet åtgärdas som bäst.

EURES-sakkunniga hjälper dig att publicera din anmälan om ett ledigt jobb, om du önskar att den ska synas i EURES-portalen

Lämna kontaktbegäran till en EURES-sakkunnig (blanketten på finska)

Publicerad 19.10.2017 kl. 15.10

*********************

Serviceavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster 31.8. och 2.9.

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion torsdagen den 31.8.2017 kl. 6.00-7.30 och lördagen den 2.9. kl. 6.30-12.00. Serviceavbrottet beror på tekniskt underhåll av vårt system.

Under avbrottet är följande webbtjänster ur bruk:

  • Mina e-tjänster för personkunder
  • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Webbplatsen te-tjanster.fi och webbtjänsten Lediga jobb fungerar normalt under avbrottet med undantag av de tidigare nämnda e-tjänsterna.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.

Publicerad 29.8.2017 kl. 10.00

*********************

Felet åtgärdat 7.8.2017 kl. 10.00

Telefonförbindelserna vid TE-byråerna och den riksomfattande TE-telefonservicen fungerar inte

Arbets- och näringsbyråernas och TE-telefonservicens  telefonförbindelser fungerar inte för närvarande. Nya ringare kommer inte längre in på telefonlinjerna.

Felet utreds som bäst och åtgärdas så snabbt som möjligt.

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.

Publicerad 7.8.2017 kl. 9.15

*********************

Felet åtgärdat 21.7.2017 kl. 15.40

Att göra plan i Mina e-tjänster fungerar inte

Det har förekommit ett problem i tjänsten Mina e-tjänster som orsakar att man för tillfället inte kan göra sin sysselsättningsplan. Funktionen har tagits ur bruk från och med den 20.7. kl. 18.

Felet utreds som bäst. Avbrottet beräknas fortsätta fram till kl. 15.

Om din jobbsökning har upphört att vara i kraft på grund av att det inte har varit möjligt att göra din plan eller informera om att planen fullföljs mellan 20.–21.7.2017 behöver du inte göra någonting för att utreda situationen utan TE-byrån kommer att korrigera felet retroaktivt och kontaktar dig vid behov.

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.

Publicerad 21.7.2017 kl. 9.15, uppdaterad kl. 11.50, uppdaterad kl. 15.45

*********************

Störningen över

Störning i Mina e-tjänster 19.7. kl. 05.50-11.50

Det förekom en störning i Mina e-tjänster för personkunder den 19.7. kl. 05.50. Störningen orsakade att man inte kunde anmäla sig som arbetslös under förmiddagen. Andra möjligheter att sköta sina ärenden har varit tillgängliga hela dagen.

Felet har åtgärdats kl. 11.50 och Mina e-tjänster fungerar normalt.

Publicerad 19.7.2017 kl. 15.10

*********************

Störningen över 7.7.2017

Det förekommer stundvis störningar i TE-tjänsternas e-tjänster

Det förekommer störningar i e-tjänsternas förbindelser till TE-byråernas kunddatasystem. Programvaruleverantörerna utreder situationen och nödvändiga åtgärder vidtas som bäst.

Det kan förkomma korta avbrott under dagen.

  • Mina e-tjänster för personkunder
  • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Användningen av e-tjänsterna lyckas i de flesta fall, men under en störning går e-tjänsterna inte att använda. I fall av en störning, så pröva på nytt om en stund. Bäst lyckas användningen av e-tjänsterna på kvällen.

Ifall du inte lyckas sköta dina ärenden via e-tjänsterna, trots att du försökt på nytt, så kontakta TE-telefonservicen eller TE-byråns verksamhetspunkt.

Störningarna hänför sig till ibruktagandet av de nya webbtjänsterna i början av juli.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar normalt under avbrottet.

Du kan meddela om så gott som alla dina servicebehov och ändringar i din jobbsökning på webben fr.o.m. den 1.7.2017 (nyhet från 22.6.2017)

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 3.7.2017, uppdaterad 5.7. kl. 12.30

*************************

 

 

Tillbaka