Störningar i telefon- och webbförbindelserna

Driftavbrott i TE-tjänsterna 23-26.10.2020

Det kommer att utföras en servceuppdatering av TE-tjänsternas datasystem, vilket innebär att såväl Mina e-tjänster för person- som arbetsgivarkunder kommer att vara ur bruk.

Driftsavbrottet  börjar fredagen 23.10.2020 klockan 12.00 och slutar måndagen den 26.10.2020 klockan 7.00.

Även alla telefon- och chat-tjänster är stängda på grund av serviceuppdateringen.

Ifall du inte får skött ditt ärende på grund av serviceavbrottet, så ta kontakt på nytt så snabbt som möjligt efter att serviceavbrottet är över. Ärenden som blev oskötta på grund av störningen kan rättas till i efterhand. Var beredd på att det kommer att vara rusning både telefon- och webbtjänsterna efter driftavbrottet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Gör så här om du inte lyckas få kontakt med TE-telefonservicen eller chatten under en eventuell störning

Publicerad 6.10.2020 kl. 11.50

Avbrotten över

Serviceavbrott i OP:s och Nordeas webbtjänster 5.9-6.9. – inverkar på identifiering i Mina e-tjänster

Observera att det inte är möjligt att använda andelsbankernas och Nordeas bankkoder för elektronisk identifiering i tjänsten Mina e-tjänster under avbrotten i bankernas webbtjänster.

Vi beklagar de olägenheter serviceavbrotten medför.

Ytterligare information

Avbrott i Nordeas banktjänster (nordea.fi)

Omfattande avbrott i nättjänsterna (op.fi)

Publicerad 4.9.2020 kl. 9.50

**************************

Avbrottet över

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur funktion – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började onsdagen 2.9.2020 ca kl. 9.30

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Störningen berör också telefonservicen vid arbets- och näringsförvaltningens kundeservicecenter, FöretagsFinland-telefontjänsten samt Lönegaranti -telefontjänsten.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 2.9.2020 kl. 9.50

**************************

Driftsavbrott i Mina e-tjänster 17.6.2020 

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras onsdagen 17.6.2020 fr.o.m. kl. 6.15 till kl.6.45.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 16.6.2020 kl.7.55

************************

Avbrotten över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster 13.6.2020

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen 13.6.2020 kl. 6.00-14.00, vilket innebär att e-tjänsterna inte är i bruk under denna tid.

Vi beklagar de olägenheter avbrottet medför.

Publicerad 9.6.2020 klo 14.30

**************************

Avbrotten över

TE-tjänsternas telefonservice och chat är för tillfället ur funktion – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice och chat är för tillfället ur bruk. Störningen började på måndagen 20.4.2020 ca kl. 9.00.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 20.4.2020 kl.9.13

**************************

Driftsavbrott i Mina e-tjänster 13.3 -14.3.2020

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras fr.o.m. fredagen 13.3.2020 kl.18.00 till lördagen 14.3.2020 kl.16.00, vilket innebär att e-tjänsterna inte är i bruk under denna tid.

Vi beklagar de olägenheter avbrottet medför.

Publicerad 10.3.2020 klo 16.30

**************************

Avbrottet över

TE-tjänsternas telefonservice och chat är för tillfället ur funktion – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice och chat är för tillfället ur bruk. Störningen började på onsdagen 29.1.2020 ca kl. 15.50

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 29.1.2020 kl. 16.15

**************************

Avbrottet över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster 24.1.2020 kl. 6-6.30

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras fredagen 24.1.2020 fr.o.m. kl. 6.00 till kl.6.30.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 23.1.2020 kl.15.40

************************

Avbrottet över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster 2.1.2020 

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras torsdagen 2.1.2020 fr.o.m. kl.06.00 till kl.09.00.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 30.12.2019 kl.16.01

************************

Avbrotten över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster fre. 13.12. kl. 17.30 - lör. 14.12. kl.12.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk fr.o.m. fredagen den 13.12. klockan 17.30. Avbrottet beräknas vara över lördagen den 14.12. senast klockan 12.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
 • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av webbtjänsterna Lediga jobb samt platsvakten, Aktuell arbetskraftsutbildning samt utbildningsvakten.

Uppgifterna i tjänsterna baserar sig på läget den 13.12.2019 klockan 17.30, eftersom uppgifterna i tjänsterna inte uppdateras under avbrottet.

Störningarna beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 10.12.2019 kl.15.10

***************************

Driftsavbrott möjliga i Mina e-tjänster lör. 7.12. 9.00 – sön. 8.12. 23.00 

Driftsavbrott i telekommunikationen kan orsaka avbrott i såväl Mina e-tjänster för personkunder som i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare. enligt följande: 

 • tors. 28.11. 17:00 - 20:00
 • lör. 30.11. 09.00 – sön. 1.12. 23.00 samt 
 • lör. 7.12. 09.00 – sön. 8.12. 23.00 

Vi beklagar de eventuella olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 27.11.2019 klo 15.30, uppdaterad 4.12.19 kl. 11.15

**************************

Avbrotten över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare tors. 28.11.2019 kl. 6.00-7.30

Övergången till Suomi.fi -identifikationen orsakar ett driftsavbrott i webbtjänsten Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare tors. 28.11.2019 kl. 6.00-7.30, avbrottet kan pågå ända till kl. 9.00.

Vi beklagar de eventuella olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 27.11.2019 kl. 15.30

**************************

Befolkningsregistercentralen informerar

På grund av driftsarbeten  kan det förekomma korta avbrott i Suomi.fi-tjänsten söndagen den 1.12.2019 kl. 8.00-12.45.

Störningarna kan påverka följande tjänster

 • Suomi.fi-identifieringen
 • Suomi.fi-fullmakter
 • Suomi.fi- webbtjänsten

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 27.11.2019 klo 12.50

**************************

Störningen över 

Befolkningsregistercentralen informerar:

Störningar i Suomi.fi-identifikation - STÖRNINGARNA ÖVER

Störningarna i Suomi.fi-identifikation är över.

Störningssituationen började 13.11.2019 kl. 08:36 och upphörde 13.11.2019 kl. 09:07.

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna medförde.

Publicerad 13.11.2019 kl.12.00

**************************
Störningen över 

Driftsavbrott i Mina e-tjänster lördagen 9.11.2019 mellan kl. 6.00-10.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen 9.11.2019 mellan kl. 6.00-10.00, vilket innebär att tjänsterna inte är i bruk under denna tid.

Dessutom kan det förekomma korta avbrott i systemet ända till klockan 12. Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 6.11.2019 kl.16.10

**************************

Driftsavbrott i Mina e-tjänster 4-5.10.2019 

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras fredagen 4.10.2019 fr.o.m. kl. 17.30 till lördagen den 5.10.2019 kl.14.00.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 30.9.2019 kl.11.10

**************************

Driftsavbrott i Mina e-tjänster lördagen 28.9.2019 mellan kl. 7.00-12.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen 28.9.2019 mellan kl. 7.00-12.00. Under den här tiden kan det förekomma korta avbrott i systemet.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 24.9.2019 kl.12.10

**************************

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lördagen 31.8.2019 mellan kl. 6.00-10.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen 31.8.2019 mellan kl. 6.00-10.00.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 30.8.2019 kl. 15.00

**************************

Störningar i TE-tjänsternas lediga jobb service

Det finns störningar i TE-tjänsternas lediga jobb sökning service med några webläsaren, speciellt med Google Chrome.  

On du upplever störningar, rekommenderar vi att du rensar cachen. Du kan också ge respons med info om din webläsaren och ad-blockeringsprogram.

Respons

Vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 7.8.2019 kl. 9.23

**************************

Störningen över 

TE-tjänsternas telefonservice är ur funktion för tillfället, 8.7. – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började måndagen 8.7. ca kl. 9

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 8.7.2019 kl. 9.15

**************************

Störningen över 

Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning -tjänsterna är ur funktion för tillfället

E-tjänsterna Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning är ur funktion 25.6.2019. Problemet började tisdagen den 25.6.2019 ca kl. 7.30.

Felet utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 25.6.2019 kl. 09.10

**************************

Störningen över 

TE-tjänsternas telefonservice är ur funktion för tillfället, 18.6. – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började tisdagen 18.6. ca kl. 14.15.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 18.6.2019 kl. 14.30

**************************

Avbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 18.5. kl. 6.00-14.00 samt sön. 19.5.2019 kl. 0.30-8.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras lördagen den 18.5.2019 kl. 6.00-14.00, vilket orsakar avbrott tjänsterna.

Vid inloggningen i den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster förekommer det ett avbrott söndagen den 19.5.2019 mellan klockan 0.30 – 8.00. Avbrottet beror på serviceåtgärder av flertal bankers identifieringstjänster.

Vi beklagar de olägenheter avbrottet medför.

Publicerad 17.5.2019 kl. 10.50

**************************

Störningen över 

Möjligt med korta avbrott i TE-tjänsterna den 15.5.2019 kl. 16-18

På grund av serviceåtgärder kan det förekomma korta driftsavbrott i Mina e-tjänster samt övriga TE-tjänster den 15.5.2019 kl. 16-18.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför!

Publicerad 15.5.2019 kl. 10.10

**************************

Felet åtgärdat 

Mina e-tjänster är ur funktion fredagen 3.5. kl. 17.30. 

 Mina e-tjänster är ur funktion fredag och lördag 3.5-4.5 mellan kl. 17.30 - 15.00 .

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför!

Publicerad 2.5.2019 kl. 14.59

**************************

Felet åtgärdat 

Publicerad 12.4.2019 kl 10.00

TE-tjänsternas telefonservice är ur bruk – felet utreds som bäst

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

**************************

Felet åtgärdat 

TE-byråernas webbsidor kan stundvis fungera långsamt, problemet utreds som bäst. Vi beklagar de olägenheter som problemet medför.  

Publicerad 29.3.2019 kl. 10.00

**************************

Felet åtgärdat 

TE-tjänsternas telefonservice är ur bruk – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. 

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 28.3.2019 kl. 9.30

Avbrotten över

Www.te-tjanster.fi och Mina e-tjänster är ur funktion lör. 9.2. mellan kl. 6-17

TE-tjänsternas www.te-tjanster.fi och Mina e-tjänster är ur funktion lördag 9.2 mellan kl. 6-17.

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför!

Publicerad 7.2.2019 kl. 14.46.

**************************

Inga störningar för tillfället

**************************

Avbrotten över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster måndagen 4.2.2019 mellan kl. 16.30-17.15

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras måndagen 4.2.2019 mellan 16.30-17.15.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk: 

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • CV-netti och CV-vakten

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 4.2.2019 kl. 14.50

************************** 

Avbrotten över

TE-tjänsternas telefonservice samt Mina e-tjänster är ur funktion mån. 28.1. – felen utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började måndagen 28.1. ca kl. 8.35. TE-tjänsternas elektroniska tjänster, dvs Mina e-tjänster för personkunder samt E-tjänster för företag och arbetsgivare är också ur bruk för tillfället, vilket innebär att det inte möjligt att logga in i tjänsterna.

På grund av störningen i telefontjänsterna kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 28.1.2019 kl. 8.56, uppdaterad kl. 10.08

************************** 

Avbrottet över

Avbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 26.1. mellan kl. 6.00 – 14.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk lördagen den 26.1.2019 mellan klockan 6.00 -14.00

Under driftsavbrottet är följande tjänster inte i funktion:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 •  E-tjänster för företag och arbetsgivare

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av webbtjänsterna Lediga jobb samt platsvakten, Aktuell arbetskraftsutbildning samt utbildningsvakten och CV-netti samt CV-vakten.

Uppgifterna i tjänsterna baserar sig på läget den 26.1.2019 klockan 6.00, eftersom uppgifterna i tjänsterna inte uppdateras under avbrottet.

Störningarna beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 24.1.2019 kl.13.50

************************** 

Avbrottet över

Driftsavbrott i Mina e-tjänster tors. 3.1. mellan kl. 6.15-7.15

TE-tjänsternas Mina e-tjänster är ur bruk torsdagen den 3.1. mellan klockan 6.15-7.15.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 2.1.2019 kl. 9.45

************************** 

Avbrottet över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster tors. 13.12. mellan kl. 6.30-8.00

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras torsdagen 13.12.2018 mellan kl.6.30-8.00.

Under driftsavbrottet är följande e-tjänster ur bruk: 

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • CV-netti och CV-vakten

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 12.12.2018 kl. 11.45

************************** 

Avbrottet över

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster fre. 30.11. mellan kl. 6.30-7.30

TE-tjänsternas informationssystem uppdateras fredagen 30.11.2018 mellan kl.6.30-7.30.

Av denna orsak är vissa e-tjänster inte i bruk under denna tidpunkt.

Vi beklagar de olägenheter driftsavbrottet medför.

Publicerad 29.11.2018 kl. 9.40

************************** 

Felet åtgärdat

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster ons. 28.11. mellan kl. 6.00-7.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk onsdagen den 28.11. mellan klockan 6.00-7.00

Avbrottet beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

************************** 

Felet åtgärdat 

TE-tjänsternas telefonservice är ur bruk ons. 21.11. – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började onsdagen 21.11. ca kl. 15.30.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 21.11.2018 kl. 15.55

************************** 

Felet åtgärdat 

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster lör. 17.11. mellan kl. 7.00 - 12.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk lördagen den 17.11. mellan klockan 7.00-12.00.

Av denna orsak är e-tjänsterna inte i bruk eller det kan förekomma avbrott i funktionerna.

De eventuella störningarna beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Publicerad 15.11.2018 kl. 11.30

************************** 

Felet åtgärdat kl.11.10

TE-tjänsternas telefonservice är ur bruk tors. 1.11. – felet utreds som bäst

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började torsdagen 1.11. kl. 10.20.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 1.11.2018 kl. 10.30

**************************

Felet åtgärdat kl.9.30

TE-tjänsternas telefonservice är tillfälligt ur bruk 30.10. – felet utreds

TE-tjänsternas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började tisdagen 30.10. kl. 7.30.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 30.10.2018

**************************

Felet åtgärdat

TE-tjänsternas och -byråernas telefonservice är ur bruk 22.10. – felet utreds

TE-tjänsternas och TE-byråernas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började måndagen 22.10. kl. 11.10. Det kan eventuellt också förekomma störningar i Mina e-tjänster för personkunder.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 22.10.2018 kl. 11.15

**************************

Driftsavbrott i TE-tjänsternas e-tjänster fre. 5.10. kl. 17.00 - lör. 6.10. kl.16.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur bruk fredagen den 5.10. fr.o.m. klockan 17.00. Avbrottet beräknas vara över senast lördagen den 6.10. klockan 16.00.

Under driftsavbrottet är följande tjänster ur bruk:

 • Mina e-tjänster för personkunder
 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Lediga jobb –tjänsten och platsvakten
 • Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsten och utbildningsvakten
 • CV-netti och CV-vakten

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av webbtjänsterna Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning. Uppgifterna i tjänsterna baserar sig på läget den 5.10.2018 klockan 17.00, eftersom uppgifterna inte uppdateras under avbrottet.

Eventuella störningar beror på uppdatering av systemet.

Vi beklagar de olägenheter som driftsavbrottet medför.

Publicerad 5.10.2018 kl. 10.00

TE-tjänsternas och TE-byråernas telefonservice är ur bruk 22.10. – felen utreds

TE-tjänsternas och TE-byråernas telefonservice är för tillfället ur bruk. Störningen började måndagen 22.10. kl. 11.10. Det kan eventuellt också förekomma störningar i Mina e-tjänster för personkunder.

På grund av störningen kan vi tyvärr inte betjäna våra kunder per telefon. Nya samtal tas inte emot på linjerna. Kunderna hör ett meddelande om datatekniska problem då man ringer till numren.

Felen utreds som bäst och repareras snarast – vi beklagar de olägenheter det medför!

Publicerad 22.10.2018 kl. 11.15

**************************

 

 

Tillbaka