Tillgänglighetsutlåtande

10.2.2020

Webbplatsen TE-tjanster.fi är publicerad 2013. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att webbplatser måste vara tillgängliga.

Arbetet med att göra webbplatsen te-tjanster.fi tillgänglig pågår och är färdigt inom ramen för den övergångstid som tillgänglighetsdirektivet föreskriver, senast 23.9.2020.

Tillbaka