Träningar

TE-byrån kan stöda din sysselsättning med kortvariga träningar. Den träning som erbjuds är jobbsökarträning, karriärträning och arbetsträning.

Under jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt. Under träningen bedömer man sitt eget kunnande och formulerar det till en arbetsansökan och en CV. Dessutom utreder man hur företag rekryterar personal, vilka jobbsökarkanaler som passar bäst för dig och hur de används. Efter träningen vet du också var du hittar information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser.

Karriärträning är avsedd för dig som

  • saknar yrkesutbildning
  • är osäker på ditt yrkesval
  • håller på att byta bransch
  • funderar på att bli företagare
  • håller på att återvända till arbetsmarknaden

I TE-byråernas evenemangskalendrar hittar du de jobbsökar- och karriärträningar som börjar samt anvisningar för hur du ansöker till dem.

Träningar i händelsekalendern 

Arbetsträning

Är du osäker på hur du marknadsför ditt kunnande och ditt intresse för arbetsgivare? Håller du på att tröttna på att du trots aktivt jobbsökande inte blir kallad på intervju eller får respons på din ansökan?

Upplever du att arbetsgivaren kan ha fördomar mot att anställa dig, fast ditt kunnande och din inställning är som de ska? Du kan få hjälp av en arbetstränare. En arbetstränare är en person som stöder jobbsökning, ger råd och stöder dig i arbetssökandet och i att börja arbeta.

Tillbaka